Al vele jaren legt Smits zich toe op objectieve advisering over alle vormen van pensioenvoorziening. Een nauwkeurige analyse van uw wensen en inkomen enerzijds en onze specialistische kennis van de pensioenmarkt anderzijds, stellen ons in staat u een afgewogen pensioenadvies uit te brengen. Een op uw situatie toegesneden pensioen met een verantwoorde opbouw en mogelijk ook aantrekkelijke fiscale voordelen, waarbij wij trachten de gevolgen van een eventuele pensioenbreuk zoveel mogelijk te reduceren.