Nationale Hypotheek Garantie:
Verantwoord en Veilig lenen voor uw eigen woning

 

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is de naam van de garantie die u kunt krijgen als u een lening afsluit voor het kopen of verbouwen van een woning.

 

Als u een hypotheek afsluit maakt u samen met de geldverstrekker afspraken over de betaling van uw hypotheeklasten. Er kunnen zich echter situaties in uw leven voordoen waardoor het aflossen van de hypotheek tijdelijk geheel of gedeeltelijk niet meer mogelijk is. U kunt dan in aanmerking komen voor de Woonlastenfaciliteit waarmee u in staat wordt gesteld een moeilijke periode te overbruggen zodat u in uw woning kunt blijven wonen. Klik hier voor meer informatie over de Woonlastenfaciliteit.

 

Indien uw betalingsproblemen niet van tijdelijke aard zijn, kan het zijn dat u in zo'n geval uw woning moet verkopen en dat de opbrengst van uw woning lager is dan het bedrag dat u nog moet terugbetalen. Er ontstaat dan een restantschuld. Het Waarborgfonds betaalt deze restantschuld aan de geldverstrekker. Wanneer u geen schuld heeft aan de gedwongen verkoop, bijvoorbeeld als uw inkomen daalt door werkloosheid of arbeidsongeschiktheid of als een van beide inkomens wegvalt door bijvoorbeeld scheiding, kan het Waarborgfonds u dit bedrag kwijtschelden en hoeft u dit bedrag dus niet meer terug te betalen. Voorwaarde hiervoor is dat u heeft meegeholpen de restantschuld zoveel mogelijk te beperken. Dit houdt bijvoorbeeld in dat als u betalingsachterstanden heeft, u contact opneemt met de bank om te bekijken hoe u deze achterstand kunt inlopen.

 

U kunt de aankoop van uw woning volledig financieren. Dit betekent dat u, naast de kosten voor de aankoop van de woning bijvoorbeeld ook de kosten voor de notaris, de makelaar, het taxatierapport en de kosten voor een verbouwing (kwaliteitsverbetering of energiebesparende voorzieningen) kunt meefinancieren. U hoeft dus geen eigen geld in te brengen. Ook bij een nieuwe of aanvullende hypotheek voor verbouwing of renovatie kunt u in bepaalde gevallen een beroep doen op NHG.

 

Hoeveel kan ik lenen?
Wanneer u een hypotheek afsluit voor de aankoop van een woning, komt u in aanmerking voor Nationale Hypotheek Garantie. De belangrijkste voorwaarde is dat de totale kosten met inbegrip van notariskosten, afsluitprovisie, eventuele verbouwingskosten en overige kosten maximaal 350.000,00 bedragen.

U kunt het totale aankoopbedrag financieren, inclusief de bijkomende kosten. Bij aankoop van een bestaande woning mag de koopsom niet meer bedragen dan 312.500,00. Bij aankoop van een nieuwbouwwoning is de maximale koop-/aanneemsom inclusief meerwerk 324.074,07.

Door middel van de sneltoets krijgt u een indicatie van wat u maximaal kunt lenen met NHG. Bij aankoop van bestaande bouw houdt NHG standaard rekening met 12% bijkomende kosten, bij verkrijging van nieuwbouw rekent NHG standaard met 8% bijkomende kosten.

Sinds 1 juli 2004 wordt rekening gehouden met de eigenwoningreserve. In het veld 'het bedrag dat u wilt lenen' vult u het totale bedrag van de gevraagde lening in. In het veld 'waarvan gedeelte in Box3' vult u het bedrag in waarvoor u geen hypotheekrenteaftrek kunt krijgen. Voor meer informatie over de beperking van renteaftrek kunt u terecht bij ons een van onze adviseurs
.


 

Terug naar vorige pagina