Bijleenregeling

 

Met ingang van 1 januari 2004 is de zogenaamde bijleenregeling van kracht geworden. Essentie van de regeling is dat de overwaarde die vrijkomt bij verkoop van de oude woning moet worden geďnvesteerd in de nieuw aan te kopen woning.

 

Dit wordt gerealiseerd door de aftrek op de nieuwe lening te beperken tot:
de rente op de resterende schuld op de oude woning, plus het verschil van
- de aanschafwaarde van de nieuwe woning (inclusief kosten), en
- de verkoopprijs van de oude woning (minus de gemaakte kosten).

 

Voorbeeld:
U heeft in 1997 een woning gekocht. De resterende hypotheekschuld in Box 1 bedraagt € 110.000,--.
U koopt in 2004 een nieuwe woning voor € 250.000,--, ook geheel gefinancierd met geleend geld. De kosten van de overdracht van de nieuwe woning zijn € 25.000,--. Dus totale aanschafkosten € 275.000,--. U verkoopt uw huidige woning voor € 200.000,--. U maakt daarvoor € 5.000,-- kosten. Deze kosten mogen in mindering worden gebracht op de verkoopopbrengst zodat een bedrag van € 195.000,-- resteert.

 

Tot 2004 kon u de rente op de lening voor de aankoop van de nieuwe woning volledig aftrekken. Vanaf 2004 is het bedrag waarover u rente kunt aftrekken:

 

Restant hypotheekschuld

 

€ 110.000,--

Aanschafkosten nieuwe woning

€ 275.000,--

 

Verkoopopbrengst oude woning

€ 195.000,-- -

 

Verschil

 

€ 80.000,-- +

Rente aftrekbaar over:

 

€ 190.000,--

 

 

Terug naar vorige pagina